slide1

Компанијата има донесено и објавено Кодекс на етика со општи и посебни одредби кои го регулираат однесувањето на секој поединец, согласно меѓународно прифатените етички стандарди. Кодексот го потпишува секој вработен и е должен да го применува низ секојдневното работење. (преземете кодекс тука)

map

УЛ. Македонија 11а 1000 Скопје