slide1

Штерјо Наков - Претседател на Надзорен одбор. Роден 1948 година, дипломиран економист, во ФЕРШПЕД од 1983 година.Невенка Ристовска - Член. Родена 1958 година, дипломиран правник, во ФЕРШПЕД од 1986 година.Лидија Трајковиќ - Член, родена 1966 година, дипломиран еконимист


 

map

УЛ. Македонија 11а 1000 Скопје