slide1

Иван Петровски - Претседател на Управниот одбор. Роден 1966 година, дипломиран економист, во Фершпед од 1990 година.


Драган Наков- Член на Управниот одбор. Роден 1977 година, дипломиран економист, во Фершпед од 2000 година.


Зоран Тодоровски - Член на Управниот одбор. Роден 1952 година, дипломиран економист, во ФЕРШПЕД од 1977 година.


Цаца Зикова - Член на Управниот одбор. Родена 1960 година, дипломиран економист, во ФЕРШПЕД од 1986 година.


Зоран Арнаутов - Член на Управниот одбор. Роден 1965 година, дипломиран инженер технолог, во Фершпед од 1991 година.


Александар Илијевски - Член на Управниот одбор. Роден 1961 година, дипломиран правник, во Фершпед од 2000 година.

 

 

map

УЛ. Македонија 11а 1000 Скопје