slide1

ВЕРСКИ ЗАЕДНИЦИ И ДР.

Донации за МПЦ за разни цели
Манастир Св. Јован Бигорски
Манастир Св. Јоаким Осоговски
Црквата во с. Маврово
Црвен Крст – традиционално долга соработка

Ветерани – Здружение на резервни воени обврзници, учесници во настаните 2001-2002 година.

Како доказ за корпоративната филантропија во пракса добивме и НАГРАДА ЗА ФИЛАНТРОПИЈА

map

УЛ. Македонија 11а 1000 Скопје