slide1

Поморско-контејнерскиот оддел тесно соработува со пристаништата Солун, Драч, Бургас, Варна и Бар и со светски контејнерски и бродски линии, обезбедувајќи:

  • букинг на контејнери за LCL и FCL пратки,
  • контејнерска отпрема на специјални и вонгабаритни транспорти,
  • чартување на бродови,
  • манипулација на контејнери во контејнерски терминал во пристаништата и во Јавните царински складишта во Скопје и утовар-истовар на стока од/во контејнери, нејзино складирање и пакување за натамошен транспорт и сл.
  • камионски или железнички превоз на контејнери и конвенционална стока до и од Македонија,поранешните ЈУ републики и Бугарија,
  • услуга врата до врата до и од сите други светски дестинации,
  • подготовка на документи: коносман, камионски и железнички товарен лист, шпедитерска потврда, сертификати и др.

 

КОНТАКТ Даниела Алексоска
телефон: +389 2 3149 369
мобилен: +389 75 338761
e-mail: d.petreska@fersped.com.mk

 


 

КОНТАКТ Зоран Арнаутов
телефон: 02 3149 357
телефакс: 02 3149 486
мобилен: 070 225 118
e-mail: z.arnautov@fersped.com.mk

 

 

 

 

map

УЛ. Македонија 11а 1000 Скопје