slide1

 

Долгогодишниот успех на секторот го обезбедуваат стручњаци организирани во 4 логистички и 2 транспортни одделенија, спој на искуство и младост кои се грижат вашите пратки безбедно,економично и навремено да пристигнат до секоја дестинација, независно дали ќе одберете железнички, друмски, авионски, бродски или мултимодален (контејнерски) превоз.
Во своето работење Комерцијалниот сектор во секој момент ги има на располагање услугите од останатите сектори, царинскиот и ЈЦС. 


КОНТАКТ Марика Караџова
телефон: 02 3149 323
телефакс: 02 3149 485
мобилен: 070 226 578
e-mail: m.karadzova@fersped.com.mk


КОНТАКТ Владимир Јовановиќ
телефон: 02 3149 380
телефакс: 02 3149 485
мобилен: 075 235 287
e-mail: v.jovanovic@fersped.com.mk

map

УЛ. Македонија 11а 1000 Скопје