slide1

 

 

УСЛУГИ

 • складирање,
 • манипулација,
 • комплетни логистички услуги до просториите на комитентите,
 • комисионирање,
 • етикетирање, препакување,
 • дистрибуција во рамките на РМ за 24 часа,
 • изнајмување на складишен и деловно- административен простор,
 • ладилни капацитети.

 КАПАЦИТЕТ

30.000 м2 затворен и 50.000 м2 отворен складишен простор, 45.000 м2 камионски терминал,2.000 м2 деловно -административен простор,сервис за перење возила,колска вага,35 претоварни возни единици,транспортни и специјални возила.

Кликни на линкот за да ја видиш локацијата на ЈЦС логистички центар.

Мапа на Македонија со обележани гранични премини.


КОНКУРЕНТНИ ПРЕДНОСТИ

 • 35 годишно искуство и традиција во логистичките и складишни дејности
 • Извонредна локација на крстопат на главните друмски и железнички правци
 • (коридорите 8 и 10)
 • Одлична инфраструктура и капацитети
 • Организација на складишна и целосна логистика по мерка на комитентите
 • Иновативно размислување,самоиницијативност,ефикасност во креацијата на деловната политика
 • Непрекинато 24 часовно физичко обезбедување,мониторинг и видеонадзор на целиот комплекс ЈЦС-Логистички центар
 • Примена на нови технологии,компјутерска поддршка на следењето на стоките
 • Развивање на е-трендовите на подрачјето на логистиката
 • Прилагодливост и развој на логистика во просторот

КОНТАКТ Александар Наков, директор на Логистички центар-ЈЦС
телефон: 02 3219 019
телефакс: 02 3219 099
мобилен: 075 225 045
e-mail: a.nakov@fersped.com.mk

 

 

map

УЛ. Македонија 11а 1000 Скопје