slide1

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ СО МАНДАТ ОД 17.05.2019

 

Штерјо Наков, дипломиран економист, неизвршен член Претседател на Одбор на директори  


Иван Петровски, дипломиран економист, извршен член Генерален директор 


Драган Наков, дипломиран економист, извршен член Заменик генерален директор 


Анета Лазарова, дипломиран економист, неизвршен член 


Лидија Трајковиќ, дипломиран економист, неизвршен/независен член 


 

 

 

map

УЛ. Македонија 11а 1000 Скопје