slide1

ШТЕРЈО НАКОВ - ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ 


ИВАН ПЕТРОВСКИГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР 


ДРАГАН НАКОВ - ЗАМЕНИК ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР 


АНЕТА ЛАЗАРОВА - НЕИЗВРШЕН ЧЛЕН 


ЛИДИЈА ТРАЈКОВИЌ - НЕИЗВРШЕН/НЕЗАВИСЕН ЧЛЕН 


 

 

 

map

УЛ. Македонија 11а 1000 Скопје