slide1

Докажаниот имиџ на компанијата која нуди целосна и сеопфатна услуга на клиентите, го дополнуваме и со услуга од доменот на осигурувањето. 

При соработка со Фершпед АД имате можност да обезбедите полиса за сите Ваши потреби од сите класи на осигурување и при тоа да бидете сигурни дека професионално, одговорно и со голема посветеност ќе реагираме советодавно во Ваш најдобар интерес при избор на нajквалитетна  полиса со покритие и премија во договори за осигурување за неживот и живот.

КОНТАКТ Зорица Костовска
телефон: 02 3149 430
телефакс: 02 3149 397
мобилен: 075 217 815
e-mail: z.kostovska@fersped.com.mk

map

УЛ. Македонија 11а 1000 Скопје