slide1

  • комплетни утовари и дотовари,
  • интермодален транспорт, комбинација камиони/бродови (преку пристаништата во Солун, Драч, Бургас, Варна),
  • консолидација на пратки во увоз и извоз и нивна дистрибуција преку нашите редовни неделни линии од Вормц(Д), Салцбург (А), Виена (А) и Загреб (Хр),
  • подготовка на транспортни документи ТИР-Карнети, ЦМР и др,
  • дозволи за редовен и вонгабаритен транспорт во земјата и низ Европа,
  • ефикасни понуди според конкурентни цени базирани на условите на пазарот и квалитет на највисоко ниво,
  • препораки за најповолни и најбезбедни патни правци.


Друго: сортирање,пакување и дистрибуција на пратки во нашите збирни центри
Одделот дејствува во тесна соработка со царинските одделенија и ЈЦС.


КОНТАКТ Зоран Арнаутов
телефон: 02 3149 357
телефакс: 02 3149 486
мобилен: 070 225 118
e-mail: z.arnautov@fersped.com.mk 

map

УЛ. Македонија 11а 1000 Скопје