slide1


Следењето и имплементирањето на стандардите во областа на обуките, посетувањето на семинарите и советувања од областа на основната дејност на компанијата, правните работи и човековите ресурси, изработка на целокупната норматива како во компанијата така и нормативните акти каде Фершпед се јавува како сопственик, се само дел од активностите.

Особено правната служба во рамките на Секторот ја издигнува соработката со другите сектори на највисоко ниво, со што придонесува за беспрекорно функционирање на сите сегменти во целина.


КОНТАКТ Елена Спиреска
телефон: 02 3149 345
мобилен: 070 291 636
e-mail: e.spireska@fersped.com.mk


 

 

map

УЛ. Македонија 11а 1000 Скопје