slide1

Сите претставништва дејствуваат самостојно, но во координација со централата во Република Македонија.

 

УСЛУГИ:

следење на пазарите на земјите во кои се лоцирани,
извршување на налозите од централата за локално царинење,
подготовка на транспортни и царински документи,
следење на одвивање на транспортите и операциите на натовар/истовар,
негување на добрите односи со фирмите со кои Фершпед има долгорочни договори,
и известување до надлежните служби во седиштето.


Euro Trading Transport & Logistics LTD
телефон: ++30 2310 514 412
факс: ++30 2310 547 398
адреса: 54625 Thessaloniki
Kountoriotou str.21
Greece
e-mail: eurofer@otenet.gr


Fertrade d.o.o.
телефон: ++381113618664
факс: ++381113618665
адреса: 1000 Београд
Краља Милутина 55
Србија
e-mail: fermk@open.telekom.rs, fermk@nadlanu.com


Feragent Bar
телефон: ++382 85 312 984
факс: ++382 85 312 984
адреса: Ul.Popa Dukljanina bb
Bar
Montenegro


Ferkos Pristina
телефон: ++381 38 243 529
факс: ++381 38 243 529
адреса: Ul.Majka Tereza br.29/B
Pristina/Kosovo
e-mail: ferkos99@yahoo.com

 

 

map

УЛ. Македонија 11а 1000 Скопје