slide1


Опсег на задачите:

Основна дејност на секторот е  трговија на големо и мало на нафта и нафтени деривати преку својата бензинска пумпа лоцирана во Автокоманда во склоп на ЈЦС Фершпед (пумпата е под брендот ОКТА која го гарантира квалитетот и квантитетот на нафтените деривати).

Врши продажба и трговија на големо на трговска роба, производи и материјали.

Во својот делокруг на работење  комплетно е ангажиран при избор и контрола на оптимални понуди, реализација на набавки за свои потреби како и за сите капитално врзани фирми. 


КОНТАКТ :

Наташа Милева

телефон: 02 3149 358
телефакс: 02 3149 397
e-mail:n.mileva@fersped.com.mk

Марина Симоноски

телефон: 02 3149 431
телефакс: 02 3149 397
e-mail: m.simonoski@fersped.com.mk

 

map

УЛ. Македонија 11а 1000 Скопје