slide1
Побарај понуда

Појдовна дестинација

Целна дестинација

Спремност на роба (датум)

Вид на возило

Тип на возило

Температурен режим

Вид на роба

Број на палети (Димензија LxWxH)

Бруто тежина (кг)

Запремнина (м3)

Збирен транспорт

Опасни материи

ADR Класа

Забелешка

Лице за контакт

E-Mail за контакт

map

УЛ. Македонија 11а 1000 Скопје